Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O przedszkolu

Nasze przedszkole nie bez powodu nosi nazwę Akademii, gdyż uczęszcza tutaj prawie  300 wesołych i otwartych na poznawanie świata dzieci. Są one podzielone wiekowo na 12 grup.  Dzieciaki mają do dyspozycji 12 sal wyposażonych w kolorowe meble, nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne, a także jadalnię, salę do rytmiki oraz salę gimnastyczną. Każde dziecko ma także swoje miejsce w kolorowej szatni. Dodatkowo posiadamy gabinet do terapii logopedycznej, gabinet terapii SI oraz sale do zajęć indywidualnych dla dzieci wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 


Nadrzędnym programem realizowanym na placówce jest program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole",- Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek

                                                              


Dodatkowo realizowane są programy własne opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola:

Zaczarowany świat - rola bajki i baśni w wychowaniu małego dziecka - G.Świderska

Zabawy literkami wg metody I.Majchrzak. – E. Leśniewska

Muzykę w sercu mam - A. Zdrzałek 

Stymulacja funkcji słuchowych dzieci w wieku przedszkolnym.  S. Kucal

Bajtle kodują - program własny z zakresu kodowania. S. Baran, A. Mika, E. Fajkus

Matematyka dla smyka - program własny z zakresu edukacji matematycznej. P. Kasprzak

Plastyczny kalendarz - program własny rozwijający aktywność plastyczną dziecka. A. Boczek, K. Fojt, A. Mika


Ponadto w bieżącym roku  w przedszkolu realizowane będą następujące innowacje:

Bilingwalny Bajtel -Innowacja pedagogiczna  z języka angielskiego w oparciu o metodę
immersji językowej. J. Kostrzewa, K. Fojt, M. Kusa

Innowacja pedagogiczna- Czytanie to nie wyzwanie - zabawy prowadzące do świata pisma w oparciu o wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania-prof. J. Cieszyńskiej. S. Kucal

Teatr wyobraźni -Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji teatralnej. M. Paszenda , K. Fojt

Z miłości do muzyki -Innowacja pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu edukacji
muzycznej. A. Zdrzałek, A. Boczek

Przedszkole z pomysłem- Realizacja koncepcji planu daltońskiego w przedszkolu. S. Kucal, A.Mika, M. Musiolik, A. Zdrzałek.

 

W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne  na których realizowane są zadania wynikające z nowej podstawy programowej. W ramach podstawy programowej w wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone są również  zajęcia z języka angielskiego.  W przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe:
- religia,

- rytmika.

 

W naszym przedszkolu staramy się stwarzać dzieciom warunki do rozwijania indywidualnych talentów oraz kontaktu z rówieśnikami. Wykorzystujemy innowacyjne metody pracy z dziećmi już od najmłodszych lat. Poprzez zabawę zachęcamy do samodzielności oraz rozwoju. Program naszych zajęć, warsztatów i terapii specjalistycznych (pomoc psychologiczno – pedagogiczna, terapia logopedyczna) został dogłębnie przemyślany i skonstruowany, tak aby móc dobrze przygotować dzieci do dalszej edukacji szkolnej.

                            

Nauczycielki naszego przedszkola to zespół wykształconych, kreatywnych i pełnych ciepła pedagogów, posiadających uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolu. W swojej pracy realizują program dydaktyczny zgodny z nową podstawa programową oraz programami własnymi. Biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalących ich warsztat pracy. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, umożliwiające rozwijanie indywidualnych zainteresowań każdego dziecka. W placówce pracują również specjaliści: neurologopeda oraz psycholog i terapeuta SI

                      

Stwarzamy dzieciom radosne i bezpieczne dzieciństwo, czuwamy nad ich wszechstronnym rozwojem. U nas uczą się współżycia w grupie i wielu innych ważnych umiejętności życiowych.

Jako placówka bierzemy także udział w wielu konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych oraz uroczystościach organizowanych przez środowisko lokalne. Zdobywamy cenne nagrody, dyplomy, uznania i podziękowania!!

                                                                      

Jako placówka staramy się, przygotować naszych wychowanków do życia w społeczności, jak i promować nasze przedszkole w środowisku lokalnym. Dlatego aktywnie współpracujemy z:

 

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie,  gdzie stwarzamy naszym wychowankom możliwość obcowania ze sztuką, czyli bycie zarówno widzem, jak i aktorem, poprzez:

- Udział w odbywających się w MOK dziecięcych spektaklach teatralnych. 

- Aktywne uczestnictwo naszych podopiecznych w: Akademii górniczej, Powitaniu wiosny.

- Corocznie wystawiane przez naszą placówkę na deskach MOK przedstawie
z okazji uroczystego ukończenia przedszkola przez dzieci 5 - 6 letnie, na których gromadzą się rodziny przedszkolaków, lokalne władze, jak również zainteresowani i chętni członkowie społeczności lokalnej.

- Nasi podopieczni biorą udział w corocznie organizowanych przez MOK konkursach,: Śląska marzanna, Radliński Festiwal najmłodszych: Mała poleczka, w których zdobywamy nagrody, wyróżnienia, podziękowania.

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Radlinie

Przez współpracę z biblioteką chcemy, aby dzieci nie tylko zrozumiały sens jej  funkcjonowania, lecz również wyrobiły w sobie nawyk całożyciowego sięgania po książki. Regularne wizyty naszych podopiecznych w bibliotece polegają na:

- Wypożyczaniu literatury dziecięcej,

- Corocznym aktywnym uczestnictwie w Urodzinach Kubusia Puchatka.

 

Strażą Miejską w Radlinie

Nasze przedszkole bardzo aktywnie współpracuje z przedstawicielami Straży Miejskiej w Radlinie, którzy będąc w stałym kontakcie z kadrą przedszkola kilka razy w roku przygotowują prelekcję dla dzieci dostosowując tematykę do bieżących z potrzeb edukacyjnych i środowiskowych. Wśród dotychczas wygłoszonych prelekcji warto wyróżnić następujące tematy: Bezpieczny przedszkolak w drodze do i z przedszkola, Bezpieczny rowerzysta na drodze, Segregacja śmieci, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

W celu przybliżenia dzieciom specyfiki swojej pracy Strażnicy Miejscy umożliwiają przedszkolakom zwiedzanie komendy, gdzie dzieci dowiadują się, co to jest monitoring miejski, jak wygląda miejsce pracy strażnika, magazyn  broni oraz samochód straży. 

 

Zespołem Szkół Sportowych w Radlinie

Biorąc udział w konkursach plastycznych organizowanych przez ZSS
nr 2, takich jak: Mój przyjaciel miś, W Bałwankowie, rozbudzamy twórczą inwencję dzieci i kreatywność, rozwijamy indywidualne zdolności plastyczne oraz budzimy zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jak również wzmacniamy wiarę we własne możliwości.

 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radlinie

Poprzez współpracę z MOSiR, gdzie co roku organizowane są Jesienne biegi przełajowe oraz rozgrywki międzyprzedszkolne Mikołajki na sportowo promujemy zdrowy styl życia, rozwijamy sprawność ruchową dzieci. Stwarzamy możliwość aktywnego udziału
w zawodach, jak również okazję do wesołej zabawy z rówieśnikami przy aplauzie i dopingu pozostałych przedszkolaków.

 

Rodzicami

Nasza placówka aktywnie współpracuje z rodzicami naszych przedszkolaków, którzy aktywnie włączają się w życie naszej społeczności przedszkolnej, prowadzą zajęcia z różnych dziedzin naukowych, dzieląc się swoimi zainteresowaniami, pasjami, przekazując wiadomości w bardzo interesujący sposób.

 

Muzeum w Rybniku

Organizując wycieczki do muzeum w Rybniku, gdzie prowadzony jest cykl lekcji regionalnych, stwarzamy możliwość poznania przez dzieci zadań i funkcji muzeum, słownictwa gwarowego związanego z rodziną, jak również zwyczajów
i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

 

Ciekawymi ludźmi ze społeczności lokalnej

Dzięki aktywnej współpracy rodziców z przedszkolem i kreatywnej działalności naszego grona pedagogicznego udaje nam się wzbogacać działalność dydaktyczno- wychowawczą o wiedzę i umiejętności ciekawych ludzi ze społeczności lokalnej. Do grona przyjaciół przedszkola, którzy prowadzą dla dzieci ciekawe zajęcia, poszerzając ich wiedzę, zaszczepiając pasję i zainteresowania możemy zaliczyć m.in. Ratownika Medycznego, Nauczyciela muzyki w szkole muzycznej „Akord”.

 

„Dni otwarte”

Nasze przedszkole  promuje swoją działalność poprzez corocznie organizowane „Dni otwarte”, które stwarzają  przedszkolakom i ich rodzicom możliwość bliższego zapoznania się z ofertą naszej placówki, poznanie zasad funkcjonowania placówki, pomieszczeń oraz  pracowników przedszkola, którzy z ochotą i życzliwością odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości przyszłych klientów.

Data dodania: 2020-07-15 11:04:17
Data edycji: 2021-11-28 20:37:31
Ilość wyświetleń: 5219
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej