WRZESIEŃ W ZAJĄCZKOWIE - WESOŁO I PRACOWICIE

Integracja to ważny proces, który dotyczy zarówno dzieci z autyzmem, jak i dzieci pełnosprawnych. Obie grupy uczą się prawidłowych zachowań społecznych, akceptacji i tolerancji. Dzieci z autyzmem poprzez przebywanie w grupie rówieśników naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i wykształcają coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych. Ich koleżanki i koledzy natomiast wrażliwości i troski o inne osoby. Mając powyższe na uwadze w miesiącu wrześniu w grupie Zajączków dominowały dominowały zabawy mające na celu wzajemne poznanie się i integrację. Były masażyki w parach, były zabawy ruchowe i kołowe, była wzajemna pomoc. Wszystkie Zajączki solidnie pracowały. Najwięcej radości sprawiły im zajęcia, na których ,, wyczarowały’’ z plastikowych butelek smaczne gruszki. Zajęcie to było doskonałym ćwiczeniem rozwijającym sprawność manualną.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale