WRZESIEŃ W ZAJĄCZKOWIE - WESOŁO I PRACOWICIE

Integracja to ważny proces, który dotyczy zarówno dzieci z autyzmem, jak i dzieci pełnosprawnych. Obie grupy uczą się prawidłowych zachowań społecznych, akceptacji i tolerancji. Dzieci z autyzmem poprzez przebywanie w grupie rówieśników naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i wykształcają coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych. Ich koleżanki i koledzy natomiast wrażliwości i troski o inne osoby. Mając powyższe na uwadze w miesiącu wrześniu w grupie Zajączków dominowały dominowały zabawy mające na celu wzajemne poznanie się i integrację. Były masażyki w parach, były zabawy ruchowe i kołowe, była wzajemna pomoc. Wszystkie Zajączki solidnie pracowały. Najwięcej radości sprawiły im zajęcia, na których ,, wyczarowały’’ z plastikowych butelek smaczne gruszki. Zajęcie to było doskonałym ćwiczeniem rozwijającym sprawność manualną.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo