Zajęcia otwarte u Kwiatuszków

10. 05.2017 r o godzinie 1000 odbyły się zajęcia otwarte, podczas których rodzice mieli okazję poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi (dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań) oraz dokonać obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Dzieci wraz z nauczycielem czytały tekst wyrazowo obrazkowy Na wiosennej łące i udzielały odpowiedzi na temat jego treści. Doskonaliły funkcje słuchowe poprzez rozpoznawanie odgłosów owadów i zwierząt łąkowych, dokonywanie analizy słuchowej słów oraz umieszczanie obrazków pod kostką z właściwą liczbą oczek (liczba oczek na kostce odpowiada liczbie sylab w słowie). Przedszkolaki demonstrowały również umiejętność liczenia, a przebrane za żabki zaśpiewały i zatańczyły do piosenki Żabi koncert. W czasie zajęć otwartych nauczyciel poprosił rodziców o czynny ich udział przy wykonaniu rozbawionych motylków. Serdecznie dziękuję za liczne uczestnictwo w zajęciach otwartych oraz poświęcenie swojego czasu. Najgorętsze podziękowania należą się jednak dzieciom.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale