Zajęcia otwarte u Kwiatuszków

10. 05.2017 r o godzinie 1000 odbyły się zajęcia otwarte, podczas których rodzice mieli okazję poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi (dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań) oraz dokonać obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Dzieci wraz z nauczycielem czytały tekst wyrazowo obrazkowy Na wiosennej łące i udzielały odpowiedzi na temat jego treści. Doskonaliły funkcje słuchowe poprzez rozpoznawanie odgłosów owadów i zwierząt łąkowych, dokonywanie analizy słuchowej słów oraz umieszczanie obrazków pod kostką z właściwą liczbą oczek (liczba oczek na kostce odpowiada liczbie sylab w słowie). Przedszkolaki demonstrowały również umiejętność liczenia, a przebrane za żabki zaśpiewały i zatańczyły do piosenki Żabi koncert. W czasie zajęć otwartych nauczyciel poprosił rodziców o czynny ich udział przy wykonaniu rozbawionych motylków. Serdecznie dziękuję za liczne uczestnictwo w zajęciach otwartych oraz poświęcenie swojego czasu. Najgorętsze podziękowania należą się jednak dzieciom.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo