„W RADLINIE MIESZKAMY I MIASTO SWE ZNAMY” - konkurs

„W RADLINIE MIESZKAMY I MIASTO SWE ZNAMY” - pod takim hasłem odbył się konkurs wiedzy o Radlinie zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli. Udział w konkursie wzięły dzieci zarówno z w/w placówki oraz z Przedszkola nr 1 z Głożyn i Przedszkola nr 2. Zespoły składały się z 5 dzieci. Wszyscy uczestniczy wykazali się dużą wiedzą o mieście, w którym mieszkają. Konkurs odbył się w miłej i serdecznej atmosferze. Wszystkie trzy drużyny zdobyły I miejsce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Dzieci otrzymały dyplomy udziału w konkursie, indywidualne upominki i każde przedszkole otrzymało dyplom za zajęcie I miejsca i nagrody. Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki zaproszono do wspólnego poczęstunku.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale