„W RADLINIE MIESZKAMY I MIASTO SWE ZNAMY” - konkurs

„W RADLINIE MIESZKAMY I MIASTO SWE ZNAMY” - pod takim hasłem odbył się konkurs wiedzy o Radlinie zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli. Udział w konkursie wzięły dzieci zarówno z w/w placówki oraz z Przedszkola nr 1 z Głożyn i Przedszkola nr 2. Zespoły składały się z 5 dzieci. Wszyscy uczestniczy wykazali się dużą wiedzą o mieście, w którym mieszkają. Konkurs odbył się w miłej i serdecznej atmosferze. Wszystkie trzy drużyny zdobyły I miejsce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Dzieci otrzymały dyplomy udziału w konkursie, indywidualne upominki i każde przedszkole otrzymało dyplom za zajęcie I miejsca i nagrody. Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki zaproszono do wspólnego poczęstunku.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo