„Skrzaty” i „Gwiazdeczki” z ekologią za pan brat.

Pod koniec kwietnia grypy 5- latków „Skrzaty” i „Gwiazdeczki” w związku z obchodami  „Dnia Ziemi” realizowały tematykę proekologiczną, której celem było budowanie postaw proekologicznych oraz  kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.  W trakcie słuchania opowiadań, śpiewania piosenek, recytowania wierszy, czy omamiania historyjek obrazkowych przedszkolaki uczyły się, dlaczego należy dbać o Ziemię  i w jaki sposób to robić.  Piątek 28 kwietnia był  „zielonym dniem” podczas którego dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą  na międzygrupowym konkursie wiedzy o ekologii. Trzeba przyznać, że podczas różnych zabaw i konkurencji konkursowych zarówno „Skrzaty”, jak i „Gwiazdeczki” wykazały się imponującą wiedzą na temat konieczności oszczędzania wody, prądu, segregacji śmieci, zachowania w lesie,  w parku oraz szanowania otaczającej nas przyrody. Na zakończenie dzieci otrzymały zielone medale.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale