Międzygminny konkurs wiedzy z języka angielskiego

We wtorek 25  kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się II edycja  międzygminnego  konkurs wiedzy z języka angielskiego dla przedszkolaków pod nazwą „WE LOVE ENGLISH ”.  Głównym celem konkursu było zachęceni dzieci w wieku przedszkolnym do nauki języka angielskiego oraz budowanie pozytywnej postawy do nauki języków obcych.                        

Do konkursu przystąpiło 15 uczestników z 5 placówek:
Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie, Przedszkole w Jankowicach, Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie.
Nad przebiegiem konkursu czuwało szanowne jury w składzie: Henryk Brachmański – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie- przewodniczący jury. Beata  Wróblewska - Członek Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie – protokolant. Izabela Groborz - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie – ekspert.                        

Przedszkolaki wzięły udział w następujących konkurencjach:
1.„What’s the weather like?- puzzle”- układanie puzzli przedstawiających zjawiska atmosferyczne i  nazywanie ich w języku angielskim.
2. „Colors - board game”.- pokonywanie toru kolorów i  nazywanie ich w języku angielskim.
3.„Face and body parts”- dorysowywanie i nazywanie brakujących części ciała i twarzy.
4. „Do you like pizza?”.- tworzenie własnej pizzy z wylosowanych sylwet artykułów spożywczych oraz podawanie ich nazw w języku angielskim.
5. „ The clothing shop – kids fashion” - zrealizowanie wylosowanej listy zakupów w zaaranżowanym sklepie z odzieżą dziecięcą.

Konkurs przebiegał  w miłej atmosferze,  tym bardziej , że przez cały czas przedszkolakom towarzyszył gość specjalny- Myszka Mickey.  Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do udziału w konkursie wykazując się wiedzą i odwagą. Po zakończeniu konkurencji konkursowych nasi mali goście udali się na poczęstunek, a Członkowie Jury przeliczyli punkty przyznając następujące miejsca :
Miejsce I: Przedszkole w Jankowicach; Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie; Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie.
Miejsce II:  Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki  oraz dyplomy uczestnictwa. Za poszczególne miejsca przyznane zostały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci puzzli, gier planszowych, słowników .
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólna zabawę.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale