Międzygminny konkurs wiedzy z języka angielskiego

We wtorek 25  kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się II edycja  międzygminnego  konkurs wiedzy z języka angielskiego dla przedszkolaków pod nazwą „WE LOVE ENGLISH ”.  Głównym celem konkursu było zachęceni dzieci w wieku przedszkolnym do nauki języka angielskiego oraz budowanie pozytywnej postawy do nauki języków obcych.                        

Do konkursu przystąpiło 15 uczestników z 5 placówek:
Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie, Przedszkole w Jankowicach, Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie.
Nad przebiegiem konkursu czuwało szanowne jury w składzie: Henryk Brachmański – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie- przewodniczący jury. Beata  Wróblewska - Członek Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie – protokolant. Izabela Groborz - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie – ekspert.                        

Przedszkolaki wzięły udział w następujących konkurencjach:
1.„What’s the weather like?- puzzle”- układanie puzzli przedstawiających zjawiska atmosferyczne i  nazywanie ich w języku angielskim.
2. „Colors - board game”.- pokonywanie toru kolorów i  nazywanie ich w języku angielskim.
3.„Face and body parts”- dorysowywanie i nazywanie brakujących części ciała i twarzy.
4. „Do you like pizza?”.- tworzenie własnej pizzy z wylosowanych sylwet artykułów spożywczych oraz podawanie ich nazw w języku angielskim.
5. „ The clothing shop – kids fashion” - zrealizowanie wylosowanej listy zakupów w zaaranżowanym sklepie z odzieżą dziecięcą.

Konkurs przebiegał  w miłej atmosferze,  tym bardziej , że przez cały czas przedszkolakom towarzyszył gość specjalny- Myszka Mickey.  Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do udziału w konkursie wykazując się wiedzą i odwagą. Po zakończeniu konkurencji konkursowych nasi mali goście udali się na poczęstunek, a Członkowie Jury przeliczyli punkty przyznając następujące miejsca :
Miejsce I: Przedszkole w Jankowicach; Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie; Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie.
Miejsce II:  Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki  oraz dyplomy uczestnictwa. Za poszczególne miejsca przyznane zostały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci puzzli, gier planszowych, słowników .
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólna zabawę.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo