KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZEJ AKADEMII

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZEJ AKADEMII
We wtorek 19 kwietnia w przedszkolu odbył się międzygminny konkurs wiedzy z języka angielskiego dla przedszkolaków pod nazwą „WE LOVE ENGLISH”.  Głównym celem konkursu było zachęceni dzieci w wieku przedszkolnym do nauki języka angielskiego oraz budowanie pozytywnej postawy do nauki języków obcych.                        

Do konkursu przystąpiło 18 uczestników z 6 placówek: Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie, Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie, Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach, Przedszkole w Jankowicach, Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nad przebiegiem konkursu czuwało szanowne jury w składzie: Henryk Brachmański – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie- przewodniczący jury. Katarzyna Banach- Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie – protokolant. Izabela Groborz - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie – ekspert.                        

Przedszkolaki wzięły udział w następujących konkurencjach:
1.„Family members- puzzle”- układanie puzzli przedstawiających członków rodziny i  nazywanie ich w języku angielskim.
2.„Colorful dice”- rzucanie kolorową kostką, nazywanie kolorów w języku angielskim.
3.„Fruit salad”- podanie nazw owoców w języku angielskim.
4.„Animals saunds”- rozpoznawanie zwierząt wiejskich po odgłosach i podanie ich nazw w języku angielskim.
5.„Shopping list”- zrealizowanie wylosowanej listy zakupów w zaaranżowanym sklepiku.

Wszystkie przedszkolaki były bardzo dobrze przygotowane do udziału w konkursie wykazując się wiedzą i odwagą. Po zakończeniu konkurencji konkursowych nasi mali goście udali się na poczęstunek, a Członkowie Jury przeliczyli punkty przyznając następujące miejsca:
Miejsce I: Przedszkole w Jankowicach oraz Przedszkole Publiczne nr 26 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku-Popielowie.
Miejsce II:  Przedszkole Publiczne nr 1 im „Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie oraz Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie.
Miejsce III: Przedszkole Publiczne nr 3 im „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie oraz Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe książeczki oraz dyplomy uczestnictwa. Za poszczególne miejsca przyznane zostały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci puzzli i gier planszowych.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólna zabawę.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo