WYJAZD DO KINA CZYLI KOLEJNE ZAJĘCIE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

W czwartek Fabian i Klaudek wyjechali do kina Ciemna City w Rybniku na film ,,Zwierzogród’’.. Chłopcy sami kasowali bilety w autobusie, z pomocą nauczyciela kupowali bilety w kinie, próbowali samodzielnie odnaleźć lokalizację miejsc wynikających z numeracji na biletach. Wycieczka do kina była doskonałą okazją do wyzwalania wielostronnej aktywności chłopców, dostarczyła nowych doświadczeń, wzbudziła ich ciekawość poznawczą, stworzyła liczne sytuacje wychowawcze. Dla chłopców celem wycieczki do kina było nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo