Wielkanocne zajęcia otwarte w grupie „Skrzaty”


W środę 23 marca o godzinie 9:30 w grupie „Skrzaty” odbyło się wielkanocne zajęcie otwarte, na które przybyli zaproszeni rodzice. Dzieci zaprezentowały swoje wiadomości na temat tradycji związanych z Świętami Wielkiej Nocy.  Rodzice mieli również okazję zobaczyć  jak przedszkolaki  doskonalą umiejętność przeliczania, porównywania wielkości zbiorów oraz układania rytmów według podanego wzoru. Nie zabrakło także piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych o tematyce wielkanocnej.  Na koniec rodzice wraz dziećmi zostali zaproszeni do wspólnego wykonania pracy plastycznej w postaci  zabawnego „pisklaczka”.
Zajęcia otwarte są bardzo ważne, gdyż umożliwiają rodzicom poznanie charakteru pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu,  relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz zaobserwowania jak zachowuje się dziecko na tle grupy rówieśniczej.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo