Wielkanocne spotkanie z rodzicami w grupie "Myszki"

Dnia 22 marca 2016 r. o godz. 16.00 Myszki wraz z rodzicami spotkały się na wielkanocnym zajęciu otwartym.
Jego celem było tworzenie warunków do bezpośredniej obserwacji swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej, stworzenie warunków do zabawy oraz wykonania wspólnej pracy plastycznej i czerpania przy tym zadaniu radości.
Rodzice wraz z dziećmi wykonywali koszyczek, do którego włożyli pięknego kurczaczka i kolorowe pisanki.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo