REGULAMIN KONKURSU "Odkrywamy talenty"

Termin konkursu – 18.12.2015r. W konkursie "ODKRYWAMY TALENTY" mogą brać udział dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 3 w Radlinie w wieku od 3-5 lat. Uczestnicy konkursu zostaną wytypowani przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych i zgłoszeni do konkursu w poszczególnych kategoriach. Konkurs obejmuje sześć kategorii: TANIEC, PIOSENKA, PRACA PLASTYCZNA, WIERSZ, FOTOGRAFIA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA. Niezależne Jury składające się z pięciu osób (zaproszonych Gości) oceniać będzie: w kategorii TANIEC – umiejętności taneczne do wybranego utworu muzycznego oraz sposób zaprezentowania się uczestnika, w kategorii PIOSENKA – umiejętności wokalne ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy uczestnik śpiewa do przygotowanego podkładu muzycznego, czy do wybranej przez siebie piosenki oraz ogólne wrażenia artystyczne, w kategorii PRACA PLASTYCZNA – zdolności plastyczne, samodzielność oraz trudność wykonania pracy, w kategorii WIERSZ – sposób prezentacji wiersza, ogólny przekaz artystyczny, w kategorii FOTOGRAFIA – jakoś i tematyka wykonanych zdjęć oraz sposób ich zaprezentowania, w kategorii GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA – układ ćwiczeń, prawidłowe ich wykonanie do podkładu muzycznego. Oceniając poszczególne kategorie Jury weźmie pod uwagę również wiek uczestnika konkursu. W KAŻDEJ KATEGORII UCZESTNICY MOGĄ ZDOBYĆ I, II, III MIEJSCE. Dla dzieci, które nie zdobędą żadnego z wyżej wymienionych miejsc przewidziano grupowe podziękowania za udział w konkursie. WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 21 GRUDNIA 2015 R. W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 IM. "AKADEMII WESOŁYCH BAJTLI" W RADLINIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA, A NAGRODY WRĘCZY PANI DYREKTOR PRZEDSZKOLA 22 GRUDNIA 2015 R. NA TERENIE PLACÓWKI – Organizatorzy konkursu PP nr 3.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo