WIDZĘ, SŁYSZĘ, DOTYKAM, SMAKUJĘ, WĄCHAM CZYLI ZMYSŁY W GRUPIE „ZAJĄCZKÓW” I WYCIECZKA DO RYDUŁTOWSKIEJ ODPRĘŻALNI SENSORYCZNEJ

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło konieczność uwzględnienia w zajęciach rewalidacyjnych zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Mając powyższe na uwadze z chłopcami z grupy XII organizowane są częste wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola. Aaron i Fabian uczestniczą w przejazdach autobusami do różnych ciekawych miejsc. W związku z realizowaną tematyką o zmysłach 27. 10. odbyła się kolejna wycieczka do Rydułtowskiej Odprężalni Sensorycznej. Chłopcy zwiedzali kolejno place odpowiadające poszczególnym zmysłom. Najbardziej spodobał im się plac słuchu gdzie mogli pograć na ciekawych instrumentach muzycznych i porozmawiać przez telegraf akustyczny.

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo