REKRUTACJA 2015/2016 - INFORMACJEDyrekcja Przedszkola Publicznego nr 3 im Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie informuje,że od 09.03. do 31.03.2015r w sekretariacie  placówki można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce w roku szkolnym 2015/2016. Deklaracje należy składać w sekretariacie w terminie od 23.02. do 27.02. 2015r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz deklaracje o kontynuacji
wychowania przedszkolnego można pobrać w zakładce: „Informacje dotyczące rekrutacji”. 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo