Uroczystość otwarcia nowego „skrzydła” placówki i nadania imienia: „Akademii Wesołych Bajtli”.

  W naszym przedszkolu nadszedł długo oczekiwany  dzień.  W dniu 05 listopada o godzinie 10:00 w placówce odbyła się uroczystość otwarcia nowego „skrzydła” połączona z nadaniem przedszkolu imienia: „Akademii  Wesołych Bajtli”.  Dyrektor Przedszkola Pani Joanna Kostrzewa powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas zacni i przyjaźni goście. Na uroczystość przybyły Władze Miasta Radlina:
Burmistrz Barbara Magiera,
Zastępca Burmistrza Zbigniew Podleśny,
Skarbnik Miasta Waldemar Machnik,
Przewodniczący Rady Miasta Jacek Sobik wraz z radnymi,
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji Grażyna Janeta
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Halina Mizia,
Dyrektor MZOPO Henryk Brachmański,
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Folcik,
Prezesi firmy remontowo-budowlanej z Żor, panowie Bronisław i Adam Leśniak,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych: MOK-u, MOSiR-u, OPS-u, Świetlicy środowiskowej oraz Biblioteki miejskiej,
Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
Przedstawiciele Rady Rodziców oraz byli pracownicy przedszkola.
   Burmistrz  Miasta Radlin wraz Naczelnikiem Wydziału Urbanistyki i Inwestycji, Dyrektorem Przedszkola, kierownikiem budowy i naszym Bajtlem przecięli wstęgę. W nowej części przedszkola gości powitały Bajtle , które radośnie odśpiewały hymn akademii pt: „Przedszkole drugi dom”.  Przewodniczący Rady Miasta Radlina  Jacek Sobik odczytał uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania placówce imienia i odsłonił tablicę z logiem. Ksiądz proboszcz  Zbigniew Folcik poświęcił nowy budynek.
  Następnie   Burmistrz Barbara Magiera  podziękowała wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie tej inwestycji. Szczególne podziękowania kierując w stronę radnych, za podjęcie odważnej i słusznej decyzji o przyznaniu środków na ten cel. Wykonawcom za profesjonalizm, a pracownikom Wydziału Urbanistyki i Inwestycji za  trud i fachowe przeprowadzenie tej inwestycji. Podziękowania otrzymali również dyrektor i pracownicy placówki. Do podziękowań dołączyła się również  Dyrektor Joanna Kostrzewa.
  Później nastąpiła część artystyczna, którą prowadziła Pani Ewa Szulik. Dzieci z grup: „Śmieszki”, „Rybki”, „Kotki”, „Zajączki” i „Promyczki” wraz ze swoimi paniami przygotowały program artystyczny. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich  zdolności: wokalnych, tanecznych, muzycznych, aktorskich, recytatorskich oraz umiejętności posługiwania się gwarą śląską, a  także językiem obcym. Zgromadzeni goście nagrodzili bajtli gromkimi brawami.
  Kolejnym punktem programu było zwiedzanie nowego obiektu, który posiada 3 nowocześnie wyposażone sale wraz z łazienkami, salę do rytmiki, salę do leżakowania, szatnię oraz zaplecze socjalne. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na degustację tortu i poczęstunek. Na pamiątkę i w podziękowaniu za przybycie wszyscy otrzymali drobny upominek zielono-żółte serduszka wraz z logiem Akademii Wesołych Bajtli.


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo