WADY WYMOWY U DZIECKA

 

Drodzy Rodzice!

 

Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy jeśli:

 • dziecko wykazuje opóźnienie w rozwoju mowy w zakresie rozumienia  i/lub nadawania,

 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby,

 • mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha,

 • w czasie mówienia wykrzywia wargi,

 • wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności z wypowiadaniem głosek nosowych,

 • głoski dźwięczne: b, w, d, g, ź, z, ż, dź, dz,dż  zastępuje ich bez dźwięcznymi odpowiednikami,

 • nieprawidłowo realizuje głoskę r lub zastępuje ją w szóstym roku życia głoskami: j, l,

 • zamiast głosek: k, g mówi odpowiednio: t, d,

 • pięciolatek zastępuje głoski: sz, ż, cz, dż  głoskami: s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź,

 • dziecko opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale, bełkotliwie.

    Podczas  badania logopeda  oceni stan rozwoju mowy dziecka i w razie potrzeby pogłębienia diagnostyki skieruje go do odpowiedniego specjalisty: ortodonty (wady zgryzu, anomalie w uzębieniu), laryngologa (badanie słuchu, migdałków),  chirurga szczękowego (konieczność podcięcia wędzidełka języka,), neurologa dziecięcego, psychologa, audiologa (niedosłuch), neurologopedy.

     W  przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców,  logopeda podejmuje z dzieckiem terapię.

     Skuteczność terapii determinowana jest wieloma czynnikami, m.in. głębokością zaburzenia mowy oraz systematycznością w wykonywaniu ćwiczeń zleconych przez logopedę.

    

Wady wymowy najczęściej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym to:

 • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek: szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź; zębowego s, z, c, dz; dziąsłowego sz, ż, cz, dż,

 • parasygmatyzm - zamienianie wyżej wymienionych szeregów głosek,

 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r,

 • pararotacyzm - zastępowanie głoski r głoską l lub j,

 • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski k,

 • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g,

 • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski l,

 • bezdźwięczność - realizacja głosek dźwięcznych bezdźwięcznie,

 • dyslalia - nieprawidłowa realizacja kilku lub nawet kilkunastu głosek, przez co mowa jest niezrozumiała.

 

    Dziecko w wieku przedszkolnym może również wykazywać zaburzenia mowy typu:

-niepłynność mówienia (jąkanie rozwojowe lub wczesnodziecięce)

-niedokształcenie mowy o typie afazji motorycznej lub motoryczno-czuciowej

-opóźnienie rozwoju mowy z powodu niedosłuchu lub chorób; np.: neurologicznych, psychicznych, genetycznych, metabolicznych.

   Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, w szczególności w nauce pisania i czytania.  Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo