WADY WYMOWY U DZIECKA

 

Drodzy Rodzice!

 

Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy jeśli:

 • dziecko wykazuje opóźnienie w rozwoju mowy w zakresie rozumienia  i/lub nadawania,

 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby,

 • mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha,

 • w czasie mówienia wykrzywia wargi,

 • wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności z wypowiadaniem głosek nosowych,

 • głoski dźwięczne: b, w, d, g, ź, z, ż, dź, dz,dż  zastępuje ich bez dźwięcznymi odpowiednikami,

 • nieprawidłowo realizuje głoskę r lub zastępuje ją w szóstym roku życia głoskami: j, l,

 • zamiast głosek: k, g mówi odpowiednio: t, d,

 • pięciolatek zastępuje głoski: sz, ż, cz, dż  głoskami: s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź,

 • dziecko opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale, bełkotliwie.

    Podczas  badania logopeda  oceni stan rozwoju mowy dziecka i w razie potrzeby pogłębienia diagnostyki skieruje go do odpowiedniego specjalisty: ortodonty (wady zgryzu, anomalie w uzębieniu), laryngologa (badanie słuchu, migdałków),  chirurga szczękowego (konieczność podcięcia wędzidełka języka,), neurologa dziecięcego, psychologa, audiologa (niedosłuch), neurologopedy.

     W  przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców,  logopeda podejmuje z dzieckiem terapię.

     Skuteczność terapii determinowana jest wieloma czynnikami, m.in. głębokością zaburzenia mowy oraz systematycznością w wykonywaniu ćwiczeń zleconych przez logopedę.

    

Wady wymowy najczęściej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym to:

 • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek: szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź; zębowego s, z, c, dz; dziąsłowego sz, ż, cz, dż,

 • parasygmatyzm - zamienianie wyżej wymienionych szeregów głosek,

 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r,

 • pararotacyzm - zastępowanie głoski r głoską l lub j,

 • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski k,

 • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g,

 • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski l,

 • bezdźwięczność - realizacja głosek dźwięcznych bezdźwięcznie,

 • dyslalia - nieprawidłowa realizacja kilku lub nawet kilkunastu głosek, przez co mowa jest niezrozumiała.

 

    Dziecko w wieku przedszkolnym może również wykazywać zaburzenia mowy typu:

-niepłynność mówienia (jąkanie rozwojowe lub wczesnodziecięce)

-niedokształcenie mowy o typie afazji motorycznej lub motoryczno-czuciowej

-opóźnienie rozwoju mowy z powodu niedosłuchu lub chorób; np.: neurologicznych, psychicznych, genetycznych, metabolicznych.

   Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, w szczególności w nauce pisania i czytania.  Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale