PROJEKT "Radlin - miasto z sercem dla przedszkolaka"

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej placówce będzie realizowany projekt: "Radlin- miasto z sercem dla przedszkolaka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt kierowany jest do  rodziców dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej 7 godzin.
W ramach projektu zostaną utworzone następujące formy wsparcia:
  • grupa terapeutyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej - 20 miejsc
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych - 25 miejsc
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych - 25 miejsc
  • zajęcia  rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi
Termin składania wniosków od 29 maja do 20 czerwca 2017r w sekretariacie.
Załączniki do pobrania.
Regulamin rekrutacji.odt

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo