PROJEKT "Radlin - miasto z sercem dla przedszkolaka"

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej placówce będzie realizowany projekt: "Radlin- miasto z sercem dla przedszkolaka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt kierowany jest do  rodziców dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej 7 godzin.
W ramach projektu zostaną utworzone następujące formy wsparcia:
  • grupa terapeutyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej - 20 miejsc
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych - 25 miejsc
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych - 25 miejsc
  • zajęcia  rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi
Termin składania wniosków od 29 maja do 20 czerwca 2017r w sekretariacie.
Załączniki do pobrania.
Regulamin rekrutacji.odt

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale