MIESZKAMY W RADLINIE

W ramach realizowanego programu z zakresu eduakcji regionalnej w grupach dzieci 5- letnich zajęcia poświęcone były ich rodzinnemu miastu - Radlinowi . Cykl zajęć miał na celu zdobycie przez przedszkolaków informacji dotyczących miejscowości, w której mieszkają. Dzieci poznały umiejscowienie ważnych obiektów i instytucji w mieście w trakcie wycieczki. Zapoznano je z usytuowaniem miasta na mapie kraju.Wykonały różnymi technikami herb miasta.Słuchały piosenki dotyczącej ich rodzinnej miejscowości ,, Radlin – miasto moje”. Przedszkolaki z grupy ogniskowej Kaczuszki malowały na zajęciach Radlinioczka i Radlinioka , wykonały też radlińskie kwiatki.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo