SKARBEK WITA DZIECI

4 - latki odwiedził Skarbek, badź inaczej zwany Skarbnik. To postać zamieszkujaca podziemia kopalnii. Przybył on do dzieci i opowiedział im trochę legend i baśni o swej roli jaką pełni na kaopalni. A także opowiedział o ważnej i niebezpiecznej roli, jaką pełni górnik.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo