WIZYTA W BIBLIOTECE CD.

Urodziny Kubusia są ważnym wydarzeniem, więc i kolejen grupy przedszkolaków udały się do Biblioteki, żeby uczcić święto ulubionego Misia. Dzisiaj do czytelni udały się 3 grupy - "Zuchy", "Misie" oraz "Pingwinki". Na miejscu czekał na nich przysmak Kubusia - słodki miodek, zagadki i zabawy o swoim bohaterze. Przedszkolaki wykonały dla solenizanta piękne kolorowe torty urodzinowe.
hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

hoiandnnj

 
Komentarze
Hawkar 2012-09-16 14:47
Bc3b3g kocha Ciebie, wc582ac59bnie Ciebie! On kocha kac5bcdego czc582owieka, bo Bc3b3g jest mic582oc59bcic485 (1 J 4, 86). Kocha nas tak, jak gdybyc59bmy byli jedynymi ludc5bami na c59bwiecie. Kocha nas osobic59bcie. Ty jestec59b dla Niego nseijnncejazy. Bc3b3g jest wszechmogc485cy i czyni wszystko, co chce, ale jest jedna rzecz, ktc3b3rej nie moc5bce zrobic487: Nie moc5bce przestac487 kochac487. Bo gc3b3ry mogc485 ustc485pic487 i pagc3b3rki sic499 zachwiac487, ale mic582oc59bc487 moja nie odstc485pi od ciebie (Iz 54,10)! Bc3b3g stworzyc582 Ciebie i jestec59b Jego dzieckiem. On obdarza Cic499 wspaniac582c485, ojcowskc485 mic582oc59bcic485, nieporc3b3wnywalnie wic499kszc485 nic5bc jakikolwiek nawet najwspanialszy ziemski ojciec. Kocha dobrych i zc582ych, mc499c5bcczyzn i kobiety, katolikc3b3w i protestantc3b3w, ateistc3b3w i przec59bladowcc3b3w Koc59bcioc582a, ksic499c5bcy i c59bwieckich, c59bwic499tych i najwic499kszych grzesznikc3b3w. Kocha wszystkich, poniewac5bc wszyscy jestec59bmy Jego dziec487mi. Do Ciebie, jak do swojego Syna, wypowiada w twoim wnc499trzu tc499 wielkc485 prawdc499: Tyc59b jest mc3b3j Syn umic582owany, w ktc3b3rym mam upodobanie . Boc5bca mic582oc59bc487 nie stawia Ci c5bcadnych warunkc3b3w. Kocha Cic499 dokc582adnie takim, jakim jestec59b w tym momencie. Niewac5bcne kim byc582ec59b i kim jestec59b obecnie; nieistotne w tym wypadku sc485 twoje grzechy, wady, defekty. Przeciwnie, wszystkie niepowodzenia, problemy, grzechy naszego c5bcycia sc485 okazjc485, aby doc59bwiadczyc487 Jego mic582oc59bci. Nie masz potrzeby udawac487, c5bce jestec59b kimc59b innym, nic5bc jestec59b w rzeczywistoc59bci, aby Bc3b3g Cic499 kochac582. Kocha Cic499 takim, jakim jestec59b. Nie kocha Cic499 dla twoich zalet, ale kocha Cic499 z twoimi zaletami i nie przestanie cic499 kochac487 z powodu twoich wad. Nie pochwala twego grzechu, ale mimo to Cic499 kocha. Pozwc3b3l kochac487 sic499 Bogu. Pokac5bc Mu, c5bce chcesz doc59bwiadczyc487 Jego mic582oc59bci w sobie. Nie musisz starac487 sic499 pierwszy Go osic485gnc485c487, ale pozwc3b3l, aby On osic485gnc485c582 ciebie. My mic582ujemy Boga, poniewac5bc Bc3b3g sam pierwszy nas umic582owac582 . (1 J 4,19) Jeszcze zanim Ty zaczc485c582ec59b Go szukac487, On juc5bc cic499 szukac582. To On zawsze przejmuje inicjatywc499.
chiyvuv 2012-09-17 14:07
hs0D0J <a href="http://hitmjgxfxzfn.com/" ;>hitmjgxfxzfn</a>
fulqai 2012-09-18 02:17
QFurxm , [url=http://pkdnvheoucaf.com/]pkdnvheouc af[/url], [link=http://lyxganktwhqt.com/]lyxganktw hqt[/link], http://abkblfnrmved.com/
rzwqvwlgo 2012-09-19 06:11
hI9gSx <a href="http://umaikwyzhctz.com/" ;>umaikwyzhctz</a>
hoiandnnj 2012-09-19 19:55
iSDRkJ , [url=http://atzkvuucsnyv.com/]atzkvuucsn yv[/url], [link=http://rtopkgtbtqxv.com/]rtopkgtbt qxv[/link], http://sbamcvostyuy.com/
Imię i nazwisko
Komentarz
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo