Nasz plan dnia

 Nasz dzień w przedszkolu

W związku ze zmianą podstawy programowej nasz plan dnia wygląda trochę inaczej niż dotychczas. Wychodzimy częściej na spacery, dłużej bawimy sie w ogródku przedszkolnym. 

 • Przedszkole czynne jest od godz. 5.30 do 18.00.
 • Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00 (darmowe 5 godz), każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu płatna jest 1 zł.
 • Ranek spędzamy bawiąc się w kącikach zainteresowań - wykorzystujemy układanki i gry dydaktyczne do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Uczestniczymy w krótkich zabawach muzyczno - ruchowych, orientacyjno - porządkowych i integracyjnych. Możemy także wykorzystywać komputer w celu poszerzania naszych wiadomości /korzystamy z odpowiednich gier/
 • Następnie przygotowujemy się do śniadania, ale przedtem korzystamy z toalety i myjemy ręce.
 • Po pysznym śniadaniu odbywają się zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów aktywności:  np. językowej, matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, ruchowej, muzycznej. Uczestniczymy również w zajęciach z języka angielskiego.
 • Teraz idziemy na podwórko - bawimy się w ogródku przedszkolnym lub wychodzimy na spacery. Zachowujemy przy tym znane nam zasady bezpieczeństwa.
 • Po powrocie z podwórka myjemy ręce i zasiadamy do obiadu.
 • Nadszedł czas na drzemkę maluszków i relaks przy muzyce oraz czytaniu bajek w grupach dzieci starszych.
 • Przed kolejnym wyjściem na podwórko jest czas na zajęcia dodatkowe z zakresu: nauki czytania i pisania, poznawania swojego środowiska, rytmiki i zajęć profilaktyki logopedycznej.
 • I znowu jemy - tym razem pyszny podwieczorek!
 • Bawiąc się w sali lub na podwórku rozchodzimy się do domu.

Inaczej funkcjonuje grupa ogniskowa - zaczyna ona dopiero swoje zajęcia o godz. 13.00. Dzieci przynoszą ze sobą swoje śniadanie i ich plan dnia nie odbiega od planu kolegów i koleżanek, którzy przychodzą do przedszkola z samego rana. Też mają zajęcia z zakresu różnych aktywności, wychodzą na spacery, przebywają na podwórku i korzystają z zabawek w sali.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale