Nasz plan dnia

 Nasz dzień w przedszkolu

W związku ze zmianą podstawy programowej nasz plan dnia wygląda trochę inaczej niż dotychczas. Wychodzimy częściej na spacery, dłużej bawimy sie w ogródku przedszkolnym. 

 • Przedszkole czynne jest od godz. 5.30 do 18.00.
 • Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00 (darmowe 5 godz), każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu płatna jest 1 zł.
 • Ranek spędzamy bawiąc się w kącikach zainteresowań - wykorzystujemy układanki i gry dydaktyczne do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Uczestniczymy w krótkich zabawach muzyczno - ruchowych, orientacyjno - porządkowych i integracyjnych. Możemy także wykorzystywać komputer w celu poszerzania naszych wiadomości /korzystamy z odpowiednich gier/
 • Następnie przygotowujemy się do śniadania, ale przedtem korzystamy z toalety i myjemy ręce.
 • Po pysznym śniadaniu odbywają się zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów aktywności:  np. językowej, matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, ruchowej, muzycznej. Uczestniczymy również w zajęciach z języka angielskiego.
 • Teraz idziemy na podwórko - bawimy się w ogródku przedszkolnym lub wychodzimy na spacery. Zachowujemy przy tym znane nam zasady bezpieczeństwa.
 • Po powrocie z podwórka myjemy ręce i zasiadamy do obiadu.
 • Nadszedł czas na drzemkę maluszków i relaks przy muzyce oraz czytaniu bajek w grupach dzieci starszych.
 • Przed kolejnym wyjściem na podwórko jest czas na zajęcia dodatkowe z zakresu: nauki czytania i pisania, poznawania swojego środowiska, rytmiki i zajęć profilaktyki logopedycznej.
 • I znowu jemy - tym razem pyszny podwieczorek!
 • Bawiąc się w sali lub na podwórku rozchodzimy się do domu.

Inaczej funkcjonuje grupa ogniskowa - zaczyna ona dopiero swoje zajęcia o godz. 13.00. Dzieci przynoszą ze sobą swoje śniadanie i ich plan dnia nie odbiega od planu kolegów i koleżanek, którzy przychodzą do przedszkola z samego rana. Też mają zajęcia z zakresu różnych aktywności, wychodzą na spacery, przebywają na podwórku i korzystają z zabawek w sali.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale
wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo